Ermeni Soykırımı Nedir? Tüm Detaylarıyla.

0
463

Ermeni soykırımı nedir? Osmanlı Devleti tarafından yapıldığı iddia edilen bir soykırım olmakla birlikte aslında bir tehcirden ibarettir. Birinci dünya savaşı esnasında Ermeni tebaasına yönelik çıkarılan tehcir kanununun uygulanması esnasında hastalık (salgın), çevresel etkenler ve diğer faktörler nedeniyle meydana gelen toplu ölümlerdir.

Bugün dünyanın yirmi iki adet ülkesi resmen bu tehciri soykırım olarak kabul etmektedir. Türkiye’de ise bu soykırım iddialarından sözde Ermeni soykırımı, Ermeni soykırımı iddiaları olarak bahsedilmektedir ve tartışmalar akademik zeminde ilerlemektedir. Tehcir esnasında ölen kişi sayısı değişik kaynaklara göre beş yüz bin ile bir milyon kişi arasındadır.

Ermeni Soykırımı Gerçekten Var Mı?

Ermeni soykırımı var mı? Herkesin cevabını merak edebileceği bu soru günümüzde artık tamamen siyasal bir zemine çekilmiştir. Türkiye’ye karşı siyasi tavrında bir sertlik olacağını ima etmek isteyen devletlerin meclislerinden Ermeni soykırımını kabul eden bir yasa geçirdikleri görülür. Bu nedenle Ermeni soykırımı yalanı zaman zaman dünyada gündeme gelir.

Tartışmaların tarihçiler, akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından değil de siyasiler ve parlamenterler tarafından yürütülüyor olması zaten konunun asıl amacından saptığının en büyük göstergesidir.

Türk tarihçilerinin genel kanısı bu olayın bir soykırım değil tehcir olduğu yönündedir. Tehcir esnasında dönemin şartları da göz önünde bulundurulduğunda elbette bazı zorluklar yaşanmıştır ve bu zorluklar da ölümlere neden olmuştur. Bu yüzden bu olayı soykırım olarak değerlendirme tarihi bir hatadır.


CEVAP VER