Bağlama ve Türk Tarihindeki Yeri

0
624

Bağlama biz Türkler tarafından keşfedildi yapıldı diyebiliriz.Eski adı Kopuz olan ve Dede korkut hikayelerinde sıkça rastladığımız çalgı türüdür. Yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişi olan ve birden telli saz türünü kapsayan kopuz Orta Asya’da ortaya çıkmıştır. Eskiden Türkmenler Kopuza çok değer
verirler ve kutsal bir çalgı olarak sayarlarmış.

Zamanla Orta Asya’dan  Anadolu’ya getirtilen Kopuz farklı adlara ve şekillere bürünmüştür. Örneğin dombıra, ikitelli, çöğür gibi.büyük Selçuklu zamanında Sultan Alâeddin Dertlendiğinde “Bana Ozanımı çağırın” der ve müziğini hemen onun önünde oturarak dinlermiş. Halen Orta Asya’da ve Sibirya’daki Türkler kopuzu kullanıyorlar.

Şu an Avrupa’da birine sorsanız bağlamanın veya kopuzun ne olduğunu emin olun bilmezler. Çünkü bunun sebebi bağlamanın Orta Asya ve Anadolu’da değerine kavuşmuş olmasıdır.

Bağlama toplam 7 telden oluşur. Mızraplı ve parmaklarla iki çeşit çalınabilir. Uzun sap ve Kısa sap olarak adlandırılır ve halk arasında iki çeşit olarak bilinir. Şuan değerini yitirmiş olarak gördüğümüz bağlama 19. yüzyılda birçok sanatçının elinden geçmiştir. İnsanın derdini unutturan bir çalgı olarak bilinen bağlama çalabilen bir insan Türkler tarafından da ilgiyle ve alakayla karşılanır.

Halk arasında Bağlamaya saz da denilmektedir lakin bu yanlış bir adlandırmadır. Saz, bütün müzik aletlerinin genel adı olarak kullanılan bir terimdir.Bağlama ise Sadece telli sazlar grubunun bir parçasıdır.


CEVAP VER