Türkiye’deki İlk Nüfus Sayımı

0
352

Sultan 2. Abdulhamid han devrinde devlet erkânı bir nüfus sayımı kararı almış ve kısa zamanda gerçekleşmesi içim emir buyrulmuştur. Ecnebi liderler hazır sayım yapılıyor iken birde büyükbaş hayvan sayımı yapılmasını istemişler.

Padişah ise bu işin onur kırıcı görülebileceğini düşünüp hayvan sayımını daha erken yapma kararı almıştır. Bütün vilayetlere telgraflar çekilmiş ve tüm vilayetlerden bu telgraflara acele cevap beklenmiştir fakat vilayetin birinde kadı orada olmadığı için yerine bakan zat cevap vermiş ve bu zatta kadıyı sevmediği için gelen telgrafı çokta önemsememiştir.

Telgrafta yazan mevaşi sayımı daha erken yapılacaktır yazısındaki mevaşi kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediği için ve bu kelimeyi de önce saygı değer zatların sayımı daha sonrada halkın sayımı yapılacaktır gibi anlamış ve bu şekilde hareket etmiştir.


CEVAP VER