Özgüven Nasıl Kazanılır?

0
424

Özgüven kavramı kısaca; düşüncelerini genelde kabullendirme, olaylara iyi yönünden de bakabilme, bir işe başlamaya ya da devam ettirmeye istekli olma, bağımsız hissetme, gelebilecek eleştirilere açık olma ve kendini tanıma özelliklerinin yüksek olması olarak bilinir.
Özgüven eksikliği kavramı ise, bir işe başlayabileceğinden ya da devam edebileceğinden şüphe duyma, bir türlü aktif olamama, kabullenme, normalden yüksek seviyede uyum sağlama, yalnız kalma, eleştiri kaldıramama, kendine güvenememe, depresyona yatkınlık, hiçbir işe yaramama hissi, sevilmeme hissi ile kendini gösterir.

Gelişim Aşaması
Yukarıda bahsettiğimiz özgüven eksikliği ibarelerinin neredeyse hepsi aile, eğitim ya da iş çevresinde yaşanmış olan birtakım olumsuz tecrübeler neticesinde ortaya çıkar ve gelişir. Özellikle çocukların büyüme evrelerinde anne-baba ya da yakın çevreleri tarafından yöneltilen eleştirici, sitemkâr tavırlar ile aşırı talep ve koruma davranışları ilerleyen dönemlerde özgüven sorunları yaratabilir. Gelin şimdi diğer muhtemel sebeplere de bir göz atalım:

· Çok sevilen bir aile bireyi ya da arkadaşın vefat etmesinin yanı sıra alışılmış ortamdan, evden, okuldan, arkadaşlardan ve sevgiliden ayrılmak
· Herhangi bir konuda başarı sağlayamamak ve hayal kırıklığı yaşanmasından sonra olayı tecrübe ederek ileride daha fazla dikkat etme yoluna gitmek yerine sorun etmek
· Yapamadığı şeylerden sonra gerek kendini gerekse mevcut yeteneklerinin yetersizliğini aşırı eleştirmek
· Bir başarısızlıktan sonra elde edilen sonucu aşırı kötümser bir hava ile ele almak
· Özellikle aile olmak üzere yakın çevreden gelen bazı taleplerin, kişinin yapabileceklerinden fazla olmasından dolayı baskı altında hissetme ile bağlantılı olarak öz kimliğin oturmaması ya da eksik olması ve karar alma mekanizmasını eksik oluşması
· Yapılabileceklerin çok üstünde olan amaçlar edinme
· Bir işe başlarken ya da devam ederken başarısız olma korkusu
Özgüven arttırmak için
– Hedef edindiklerinizin ulaşılabilir seviyede olmasına dikkat edin
– Başardığınız en küçük şeyde bile gururlanın ve küçük ödüllerle kendinizi motive edin
– Herhangi bir olumsuz olayda aklınıza yerleşen kötü düşünceleri bir kenara koyarak mantıklı bir karar vermeye çalışın
– Zaaflarınızın olduğu konuları düşünmek yerine olumlu yönlerinizi dikkate alın
– Her şeyi yapamayacağınızı bilin
– Her konuda tam başarı sağlamanın kimsede mevcut olmayan bir özellik olduğunu aklınızdan çıkarmayın
– Diğer bireylerin özgürlüklerine tecavüz etmeden yaptığınız iyi şeyleri savunun. Kendinizi en anlaşılır ve sade biçimde ifade etmek için çaba sarf edin
– Her isteğe “Evet” cevabını vermeyin. Bazı konularda kati kararlar uygulayın
– Özgüven seminerlerine mümkün mertebe katılmaya çalışın
– Bu konuda bir uzmandan yardım alın
– Sizi rahatsız eden şeyleri bir kâğıda yazın ve çözüm yollarını arayın. Çözüm sağlayamadıklarınızı da çok fazla kafanıza takmayın, zamanla çözüm kendiliğinden de gelebilir.


CEVAP VER