Kybele Bereket Tanrıçası Hakkında Bilgiler

0
1826

Kybele, mitoloji dünyasının en büyük ana tanrıçalarından birtanesidir. Puta tapınm döneminden tek tanrılı inanışlara geçinceye değin tapınım görmüş ve benzer şekillerde farklı coğrafyalarda ortaya çıkmıştır. Kaynağının Anadolu toprakları olduğunu bilmekteyiz.

Kybele ile ilgili arkeolojik verilere Çatalhöyük ve Hacılarda yapılan arkeolojik kazılarda rastlamaktayız. Burda bulunan anatanrıça figürleri m.ö 6500-7000 yıllarına tarihlenmektedir. Sümer kültüründen de eski olan bu tarihleme Kybele’nin Anadoluda ortaya çıktığını göstermektedir. Kybele heykellerini incelediğimizde ise şişman bir kadın olarak tasfir edildiğini görürüz. İri kalçalı, büyük memeli ve göbekli olarak tasfir edilmiştir. Kybele’nin bu şekilde tasfir edilmesinin sebebi ise onun bereketi ve analığı temsil etmesidir.

Anadoludaki tapınaklarda yer alan Kybele heykellerine baktığımızda, kimi zaman iki aslan ile beraber tasfir edildiğini görürüz. Antik çağda bu tapınaklara bereket dilemek amaçlı gelenler, heykellerin cinsel bölgelerine dokunarak dua etmişlerdir. Bunu, günümüzde heykelleri incelediğimizde cinsel organlarının aşındığını gördüğümüz için söyleyebiliyoruz.

Kybele ile ilgili yazılı kaynaklada bir hayli fazladır. Özellikle Antik Roma dönemine ait bir çok düz yazı ve şiire konu olmuştur. Kybele efsanesi binlerce yıl sürmüş bereketi doğurganlığı simgeleyen anatanrıça kültünün temel taşı olarak tarihe geçmiştir.


CEVAP VER