Titanik hakkında bilinmeyen gerçekler. 2.Yazı

1
972

Daha önceleri size Titanik’in inşaası ve imalat sürecini paylaşmıştım.Şimdi de bilinmeyen gerçekleri paylaşmak istedim.

Avrupa’daki Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve gittikçe makineleşen insanoğlunun doğaya en büyük başkaldırısı Titanik gemisidir. Yapımına 1909’da başlanan gemi, 1911’de denize indirilmiş ve devrinin son teknolojisiyle üretilmişti. Gemi görünüm itibariyle son derece lüks, güzel ve bakımlıdır ancak içindeki sınıf ayrımlarının en belirgin olduğu dönemdir. Sanayiyi ve üretimi elinde tutan burjuva 1.sınıf, orta kesim tüccarlar ve küçük sanayiciler 2.sınıf ve işçiler, yoksullar 3.sınıf yolcu kapsamında değerlendirilmekteydi. Titanik aynen bu insan katmanındaki gibi üst katlardan alt katlara kadar sıralanmıştı. Bunun yanı sıra geminin kazan dairesinde çalışan ve 24 saat boyunca kazanlara kömür atan işçiler sayesinde Titanik ilerliyor, dışarıdan lüks ve rüyaların gemisi olan transatlantik gerçekte bir köle gemisini andırıyordu.

İnsanoğlunun bitmek bilmeyen azminin bir neticesi ve doğaya baş kaldırısı niteliğindeki Titanik gemisi, 10 Nisan 1912’de Britanya’da Southampton limanından hareket etmişti. 2,240 kişi gemiye rağbet etmiş, herkes bu devasa gemiyle Amerika’ya ulaşmak ve bir tarihe tanıklık etmek için geminin ilk seferini kaçırmamıştı. Döneminin buharlı gemi sistemine göre değerlendirildiğinde Titanik bir yenilikti. Genellikle gemilerin alt kısımları boş oluyor, alınan bir darbede içi anında suyla doluyordu. Ama Titanik’te durum farklıydı. Yeni tasarımcılar geminin alt kısmını boş bırakmak yerine belli aralıklarda bölmeler yerleştirdiler. Bu bölmeler acil bir durumda alarmlar aracılığı ile kaptan köşküne uyarı veriyor, köşkten ise cihazlarla bölmelerin kapakları anında kapatılabiliyordu. Bu durumda gemi su aldığında üst kattan yapılan herhangi bir müdahale neticesinde çok az bir kısmı su doluyor, kapatılan kapaklar suyun diğer bölmelere yayılmasını engelliyordu. Bu yeniliklerin yanı sıra Titanik’te ölümcül hatalarda söz konusuydu. Gemi’nin dış görünümünün güzelliğini kapatıyor gerekçesiyle can güvenlik filikaları mümkün olduğunca az sayıya indirgenmişti. Bunun yanında gemiyi küçük bir dümen idare etmekte doğal olarak bu kadar büyük bir transatlantiğin manevra kabiliyetini imkansızlaştırmaktaydı. Bu tasarım yenilikleri ve hatalarıyla birlikte gemi hızla yola çıkmıştı.

Titanik, Avrupa kıtasından ayrılırken objektiflere yansıyan son fotoğrafıdır.

Geminin yapım şirketi olan White Star Line’ın yöneticisi Bruce Ismay, tarih sayfalarına Titanik’in adını yazdırmak ve kısa süre içerisinde Amerika’ya varmak için geminin en son hızda ilerlemesi konusunda kaptan Smith’e baskı yapmıştı. Bütün buzdağı uyarılarına ve raporlarına rağmen gemi Amerika ile Avrupa’nın birbirine coğrafi olarak en yakın olan kuzey bölgesinden gidiyordu. Bu bölge en çok buz dağı uyarısı veren ve denizciler tarafından fazla tercih edilmeyen bir bölgeydi. Gemi Newfoundland’ın güneyinde seyir halindeyken 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece buz dağına çarpmıştı. Titanik okyanusun ortasında yalnız başına kalmış, yolladığı sayısız yardım çağrılarına cevap alamamış ve iki buçuk saat gibi bir sürede okyanusun dibine gömülmüştü. Resmi rakamlara göre 1.513 kişi ölmüş, sayısal olarak yetersiz olan filikalarla 700 kadar kişi kurtulmuştu. 1.sınıfa mensup bayanların tamamı olmak üzere kısmen erkekler kurtulmakla beraber, orta kesimden bayan ve erkeklerin de bir kısmı kurtulmuştur. 3.sınıfa mensup insanların kayıtlara bakıldığında yüzde 90’ının öldüğü görülmektedir. Bu durumda karşımıza trajedik ve ders niteliğinde bir kaza ortaya çıkmaktadır. İnsanlık tarihinin bitmek tükenmek bilmeyen sınıfsal çatışmasının da bir örneği idi.

Titanik’in ilk seferinde tarihe geçen dramatik sonu hakkında bir sürü söylenti çıkmış ve yüz yıla yakın süredir hala tartışılmıştır. Ancak kesin olan Titanik’le ilgili enteresan bilgilerdir. İşte Titanik gemisi ile ilgili ortaya çıkan bilinmeyen ilginç kayıtlar ve gerçekler..

I.
1898 yılında, Morgen Robertson 1861-1915 Futulity ismini koyduğu bir roman yayınlamıştı. Romanında hayali bir kurgu yaratan Robertson’ın, adını Titan koyduğu lüks gemisi okyanusta ilerlerken buzdağına çarpıp batıyordu. Üstelik gemiye batması mümkün olmayan gemi adını koymuştu. Titanik faciasından 14 yıl önce çıkarttığı bu roman resmen ilerideki bir facianın trajedik hikayesini anlatıyordu.

II.
Titanik gemisinin kurtulanlar listesinde iki tane köpek vardır.

III.
Titanik’te hiç kediye rastlanmamıştır. O dönem kediler şans getirmesi için gemilere alınırlar ve asla kontrol edilmezlerdi. Belki de bu gelenek devam ettiğinden Titanik’te kedi kaydına rastlanmamaktadır.

IV.

Titanik, New York’taki Empire State binasından daha uzundu.

V.
Britanya’nın başkenti Londra’daki The Tower Bridge ile Titanik gemisinin ağırlığı ve uzunluğu aynıydı.

VI
Titanik ilk tasarlandığı sırada aslında 3 bacalı olarak hesap edilmişti. Simetrik olarak hoş bir görünüm vermek ve Güç ve Zaferi simgelemek için 4 bacaya çıkartılmıştı. Gemi ilerlerken bu dördüncü baca hariç diğerleri faaliyetteydi.

VII.
Aslında Titanik ile ilgili hep söylenen ‘batmayan gemi’ sözü bir efsaneden ibaretti. Gemi’nin tasarımcıları su geçirmez kapılarından dolayı Titanik için pratikte batmayan bir gemi tanımını kullanmışlardı. Ancak geminin tanıtımını yapmak ve dikkat çekmek adına geminin biletlerine bile batmayan gemi ve Tanrı’nın bile batıramayacağı gemi gibi ifadeler yazılmış, basın tarafından da halka ve tüm dünyaya duyurulmuştu.

VIII.
Normalde ilk defa denize indirilen bir taşıt için şampanya şişesi kırılırdı. Ancak bu gelenek sadece Titanik suya indirilirken tekrarlanmamıştı.

IX.
Titanik’te seyahat eden yolcuların bazıları gezi amacıyla gemide değillerdi. Oseyanik ve Adriatik isimli gemiler kabul etmediği için Titanik’e aktarılmışlardı. Bu yolcularla birlikte yine Titanik’e aktarılan kömür stoklarıydı.

X.
Koskoca gemide balayı kutlaması yapan sadece 13 çift vardı.

XI.
Son saniyeye kadar gemisini terk etmediği bilinen ve Titanik ile birlikte okyanus sularına gömülen Kaptan Edward Smith, Titanik’in bu ilk seferi ile birlikte emekliye ayrılacaktı.

XII.
Titanik’te 4 tane asansör vardı. Bunlardan üç tanesi birinci sınıflara, bir tanesi ikinci sınıflara aitti.

XIII.
Titanik battığı esnada son umut olarak uzaktaki gemilerin dikkatini çekebilmek için ardı ardına işaret fişekleri atmıştı. Fişekleri fark eden S.S.Californian gemisinin mürettebatı, atılan fişekler beyaz olduğundan gemide bir eğlence olduğunu düşünmüştü. Normalde dönemin koşullarında acil durum işaret fişekleri kırmızı olmak zorundaydı.

XIV.
Titanik’ten yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan Mount Temple gemisi, yardım çağrısını almış ve kendisine iletilen koordinatlara doğru yola çıkmıştı. Ancak koordinatlar yanlış verildiğinden Mount Temple, Titanik’e 12 km uzaklıkta olan başka bir bölgeye ulaşmıştı.

XV.
Geminin düdükleri o zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük ve gürültülü düdüklerdi. 11 mil uzaklıktan bile duyulabiliyordu.
[image][/image]

XVI.
Geminin köprü kısmının tamamen sulara gömüldüğü ve insanların yaşam savaşı verdiği anlarda faciadan kurtulan bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre beyaz sakallı ve Kaptan Smith olduğu söylenen birinin bir filikaya yüzerek geldiği, ağzına kadar dolu olan filikanın içine şöyle bir baktıktan sonra yüzerek tekrar karanlığa karışmıştı.

XVII.
Titanik’te 1.sınıf yolcular köpeklerine tuvaletlerini yaptırmak için 3.sınıf katlarını kullanıyorlardı.

XVIII.
Titanik’te panik başladığı ve insanların can havliyle filikalara yönlendiği anlarda denize indirilen sınırlı sayıdaki botlardan ilkinde sadece 12 kişi vardı.

XIX.
Kaptan Smith ve geminin tasarımcısı Andrews gemileriyle birlikte batarlarken, tüm buzdağı uyarılarına rağmen geminin son hızda ve riskli sayılan kuzey bölgesinden Amerika’ya gitmesini savunan, White Star Line denizcilik şirketinin yöneticisi Bruce Ismay, kadın ve çocukların bindiği bir filikaya atlamış ve uzaktan Titanik’in batışını izlemiştir.

XX.
1980’lerde enkaza dalana kadar insanlar Titanik’in dümdüz battığını zanletmişler, görgü tanıklarına bile inanmamışlardır. Ancak enkaza ulaşıldıktan sonra Titanik’in ikiye yarılarak battığı gerçeği ortaya çıkmıştır.

XXI.
Bu bölgeden gemilerin geçişinin her zaman yasaklandığı bilinmektedir. Titanik’in batışından sadece iki ay sonra Temmuz ve Ağustos’ta hava koşulları çok düzgün olduğu için gemilerin geçişlerine izin verilmiştir.

XXII.
Titanik’in orjinal adının önünde RMS ifadesi bulunmaktadır. Royal Mail Ship yani Kraliyet’e ait Posta Gemisi anlamına gelen ifadelere göre geminin batışı Britanya’ya hakaret olarak sayılmış ve savaş ilan etme amacıyla batırıldığı efsanesi ortaya atılmıştır.

XXIII.
Titanik’in buzdağı ile olan çarpışması 30 saniye sürmüştü.

XXIV.
Titanik’in kazan dairesinde kazanlara kömür atmakla görevli olan işçilerden sadece bir kişi kurtulmuş, geriye kalanları su geçirmez kapıların kapatılmasıyla içeride mahsur kalarak gemiyle birlikte okyanusa gömülmüşlerdir.

XXV.
Gemi batarken hızla uzaklaşan filikalardan geriye sadece iki tanesi dönmüş, 1513 kişiden sadece 6 kişiyi suyun üzerinden toplamışlardır. 1 saatlik zaman diliminde insanların su yüzeyinde kalanları donarak ölmüştür.

XXVI.
Son dönemlerde enkazda yapılan incelemelere göre Titanik’in 1912 koşullarında gelişi güzel kullanılan ve camları gemilere monte etmeye yarayan çelik vidaların elle monte edildiği ve zayıf materyalden yapıldığı tespit edilmiştir. Enkazda geminin alt katlarındaki camların büyük zarar gördüğü gözlemlenmiştir.


1 YORUM

CEVAP VER