Türkçe sandığımız ama aslında Türkçe olmayan kelimeler.

0
398

“Örneğinden” başlayalım ORİNAGİN olup dilimize Ermenice’den geçmiş bir kelimedir.

“Anahtar” sözcüğünün orijinali Yunanca ” anihto” (açmak) eylemidir.

“Anadolu” kulağıma en hoş gelen kelimelerden biri ve bende hep anaların bol olduğu bir diyar manasında gibi bir izlenim oluştururdu.Oysa manası bambaşkaymış. Anadolu kelimesi Yunanca kökenli Anatolia’dan gelip doğu yönü, doğudaki ülke manasındadır.

“Cacık” kelimesi aslen Ermenice’den gelip aslı “Cacıg”tır.

“Çete” kelimesi aslen Arnavutça olup Arnavutların silahlı eşkıyalara taktığı isimdir.


CEVAP VER